S.NO

Name Of Student

Fatherís & Motherís Name

 

Class

 

 

Date of TC Issue

1

GAGANDEEP KAUR

SMT SATWINDER KAUR

6197

V

9952

100

01.04.2019

SHRI GURMAIL SINGH

2

AARAB SINGH

SMT VIJAYA PATWAL

6168

I

9953

100

02.04.2019

SHRI SHANKAR SINGH

3

SONIA CHOUDHARY

SMT REENA RANI

6230

IX

9954

100

02.04.2019

SHRI KUNDAN SINGH

4

SANGYA SAKET

SMT ASHA SAKET

6144

II

9955

100

02.04.2019

SHRI RAJESH KUMAR SAKET

5

SAUMYA SAKET

SMT ASHA SAKET

6226

IV

9956

100

02.04.2019

SHRI RAJESH KUMAR SAKET

6

AMAN ALE

SMT RUPA ALE

6270

X

9957

100

02.04.2019

SHRI VIJAY BAHADUR ALE

7

SHIVANSH GAUTAM

SMT SAROJ BALA

6283

IX

9958

100

02.04.2019

SHRI SUNIL GAUTAM

8

LAKSHMI NANDANA

SMT VINITHA B.

3878

IX

9959

100

02.04.2019

SHRI SASEENDRAN K.

9

PRIYA NEGI

SMT ANITA NEGI

3206

VIII

9960

100

02.04.2019

SHRI GORE SINGH

Student Transfer Information

April 2019

†††††††††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

OM VILASH

SMT SANTOSH

4082

VIII

9961

100

03.04.2019

SHRI NARENDRA KASHYAP

11

KM MONIKA BISHT

SMT SHASHI DEVI

2752

IX

9962

100

05.04.2019

SHRI BHAGWAN SINGH

12

MANDAR S. HAJARE

SMT DEEPMALA HAJARE

6211

IV

9963

100

05.04.2019

SHRI SUDHIR HAHARE

13

ABHINAV SINGH DHAPOLA

SMT NEELAM DHAPOLA

6257

II

9964

100

05.04.2019

SHRI MUKESH DHAPOLA

14

SHIVAM SINGH YADAV

SMT PRITI YADAV

6289

II

9965

100

05.04.2019

SHRI SURENDRA KUMAR YADAV

15

AXSITA NAUDIYAL

SMT VIJAY LAXMI

3234

VIII

9966

100

05.04.2019

SHRI MANOJ NAUDIYAL

16

AGRIM SINGH

SMT MONIKA SINGH

6103

VI

9967

100

05.04.2019

SHRI AJENDRA SINGH

17

AMOGH SINGH

SMT MONIKA SINGH

6104

IX

9968

100

05.04.2019

SHRI AJENDRA SINGH

18

MOHD AYAAN

SMT SHAHEEN

6276

III

9969

100

05.04.2019

SHRI ALLADIN

 

19

KM MONIKA BISHT

SMT SHASHI DEVI

2752

IX

9962

100

05.04.2019

SHRI BHAGWAN SINGH

20

MANDAR S. HAJARE

SMT DEEPMALA HAJARE

6211

IV

9963

100

05.04.2019

SHRI SUDHIR HAHARE

21

ABHINAV SINGH DHAPOLA

SMT NEELAM DHAPOLA

6257

II

9964

100

05.04.2019

SHRI MUKESH DHAPOLA

22

SHIVAM SINGH YADAV

SMT PRITI YADAV

6289

II

9965

100

05.04.2019

SHRI SURENDRA KUMAR YADAV

23

AXSITA NAUDIYAL

SMT VIJAY LAXMI

3234

VIII

9966

100

05.04.2019

SHRI MANOJ NAUDIYAL

24

AGRIM SINGH

SMT MONIKA SINGH

6103

VI

9967

100

05.04.2019

SHRI AJENDRA SINGH

25

AMOGH SINGH

SMT MONIKA SINGH

6104

IX

9968

100

05.04.2019

SHRI AJENDRA SINGH

26

MOHD AYAAN

SMT SHAHEEN

6276

III

9969

100

05.04.2019

SHRI ALLADIN

27

ISHANT SINGH BISHT

SMT SANGEETA BISHT

5081

IX

9970

100

15.4.2019

SHRI PREM SINGH BISHT

28

NEHA

SMT SANGEETA

3244

VIII

9971

100

16.4.2019

SHRI VIJAY PAL SINGH

29

MANSVI TESHWER

SMT MADHURI

3437

VII

9972

100

16.4.2019

SHRI SUDHIR KUMAR

 

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††

30

PANDIT HARSHWARDHAN

SMT RUCHI PANDIT

2928

IX

9973

100

16.4.2019

SHRI ANIL KUMAR SHARMA

31

ASHI SINGH

SMT VIBHA SINGH

4024

VIII

9974

100

16.4.2019

SHRI PRAMOD SINGH

32

ANSHIKA

SMT BABITA

6026

V

9975

100

16.4.2019

SHRI VIRENDRA SINGH

33

KM DIVYA KATARIA

SMT ANURADHA

3442

VII

9976

100

20.4.2019

SHRI NARESH KUMAR

34

JYOTI

SMT RENU

3330

V

9977

100

20.4.2019

SHRI RAGHURAJ SINGH

35

PRINCE NEGI

SMT ANITA DEVI

3436

VII

9978

100

20.4.2019

SHRI GORE SINGH NEGI

36

MD KAIF ABDUL KALAM

SMT AKMAL JAHAN

3074

IX

9979

100

29.04.2019

SHRI MUSRRAT ALI

37

ANKIT KUMAR

SMT SALELTA DEVI

3731

IX

9980

100

29.04.2019

SHRI SATYA PAL

38

LAVISH KUMAR

SMT SUNITA DEVI

3761

IX

9981

100

29.04.2019

SHRI DINESH KUMAR

39

AYUSH RAWAT

SMT ARCHANA RAWAT

5091

VI

9982

100

29.04.2019

SHRI RAMESH SINGH RAWAT

40

SOHAIL MEHTA

SMT NAVITA

6213

IX

9983

100

29.04.2019

SHRI KULDIP SINGH

41

PRIYANKA

SMT SUSHMA

2830

IX

9984

100

30.04.2019

SHRI MUKESH KUMAR

42

MANISI KHUSHI PRIYA

SMT MANISI BHAWANI

6001

IX

9985

100

30.04.2019

SHRI MANISI BALARAM

43

MANISI TRISHA

SMT MANISI BHAWANI

6018

VI

9986

100

30.04.2019

SHRI MANISI BALARAM